Skip to content

Meet the Partners

logo_bell-lloc

Col-legi Bell-lloc

Το Bell-lloc είναι ένα καταξιωμένο, κρατικά χρηματοδοτούμενο σχολείο στην πόλη της Χιρόνα με διεθνή προβολή. Η ίδρυση του Bell-lloc κατέστη δυνατή χάρη στις συλλογικές προσπάθειες μιας ομάδας ανθρώπων από τη Χιρόνα, οι οποίοι ονειρεύτηκαν να δημιουργήσουν ένα σχολείο με οικογενειακή ατμόσφαιρα, όπου θα παρέχεται αξιόπιστη εκπαίδευση και πνεύμα εργατικότητας που θα μεταδίδεται στην υπηρεσία ολόκληρης της κοινωνίας. Χάρη στις στέρεες βάσεις του, το Bell-lloc είναι σήμερα ένα καταξιωμένο σχολείο στην κοινωνία της Χιρόνα. Η εκπαιδευτική του πρόταση συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με την πιστοποιημένη καινοτομία για να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το Bell-lloc προσφέρει ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό σχέδιο που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του χαρακτήρα, μέσω του οποίου οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν αρετές και συναισθηματική αγωγή. Ο πυρήνας του εκπαιδευτικού σχεδίου είναι η εξατομικευμένη εκπαίδευση, η κουλτούρα της σκέψης, η πολυγλωσσία και η προσεκτική τεχνολογική και ρομποτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικά και διδακτικά συστατικά που προωθούνται σε ένα ακαδημαϊκό κλίμα πειθαρχίας και ελευθερίας.

Visit the Website

Cooperación  Internacional

Η Cooperación Internacional είναι μια ΜΚΟ που εργάζεται από το 1993 «Για την αλληλεγγύη των νέων». Ο κύριος στόχος της είναι να προωθήσει την εθελοντική εργασία και την κοινωνική συμμετοχή των νέων στην παροχή βοήθειας σε όσους και όσες έχουν ανάγκη, μέσω μιας σταθερής δέσμευσης στην προσφορά και με μια ανοιχτή νοοτροπία που είναι ικανή τόσο να διδάσκει όσο και να μαθαίνει από τους άλλους. Η στάση αλληλεγγύης των σημερινών νέων θα οικοδομήσει μια καλύτερη κοινωνία στο μέλλον.
 
Η ΜΚΟ Cooperación Internacional πραγματοποιεί τις περισσότερες δραστηριότητές της στην Ισπανία και εργάζεται σε περισσότερες από 30 χώρες, όπου υλοποιεί έργα αναπτυξιακής συνεργασίας, προγράμματα εθελοντισμού και άλλες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με διάφορους φορείς.
 

Visit the Website

ΕΤΑΙΡΟΙ
IDEC_logo

IDEC

Η IDEC είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών κατάρτισης στην Ελλάδα, με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν κατάρτιση, συμβουλευτική διοίκησης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς. Επιπλέον, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, είτε ως συντονίστρια είτε ως εταίρος στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
 
Έχει πιστοποιηθεί ως κέντρο δια βίου μάθησης και διοργανώνει μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, επισκέψεις μελέτης και δραστηριότητες άτυπης μάθησης για μαθητές και μαθήτριες στην πρωτοβάθμια και δυτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, παρέχει μαθήματα κατάρτισης και πρακτική άσκηση για σπουδαστές και σπουδάστριες στην επαγγελματική κατάρτιση και άτομα στην αγορά εργασίας.
 

Visit the Website

SYMPLEXIS

Η Σύμπλεξις είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσπαθεί να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλα τα άτομα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή, εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Αποστολή της Σύμπλεξις είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω ολοκληρωμένων δράσεων και δραστηριοτήτων που βασίζονται σε έργα και στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης μειονεκτουσών ομάδων που απειλούντα από περιθωριοποίηση και αποκλεισμό. Παράλληλα, προωθεί και προστατεύει τα δικαιώματα διαφόρων ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των θυμάτων, καθώς και την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα.

Visit the Website

SYMPLEXIS_LOGO_TRANSPARENT_BACKGROUND
ΕΤΑΙΡΟΙ

CEIPES

CEIPES – Διεθνές Κέντρο για την Προώθηση της Εκπαίδευσης και της Ανάπτυξης – είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Παλέρμο της Ιταλίας. Το CEIPES έχει εμπειρία στην εκπαίδευση, την καινοτομία και τη διαχείριση έργων σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων διαφόρων ομάδων-στόχων. Προωθεί επίσης τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και την επιχειρηματικότητα για να ενισχύσει τις ευκαιρίες των νέων και των ενήλικων ατόμων για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα και την ένταξή τους.

Visit the Website

Varvakeio Model Gymnasium

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο είναι ένα από τα ιστορικότερα σχολεία στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1860 από τον Έλληνα ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη. Πολλοί Έλληνες πολιτικοί, επιστήμονες και διανοούμενοι ήταν απόφοιτοι του σχολείου. Το σχολείο εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις διακρατικές συνεργασίες.

Visit the Webiste

ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΤΑΙΡΟΙ

Liceo S. Cannizzaro​

Το επιστημονικό λύκειο “S. Cannizzaro” είναι το πρώτο επιστημονικό λύκειο στο Παλέρμο

Visit the Website

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/ της συγγραφέα ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε EACEA μπορούν να καταστούν υπεύθυνοι γι’ αυτά.

Αριθμός έργου: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087095

ΕΤΑΙΡΟΙ