Skip to content

About Us

A través del projecte VoterS pretenem combinar l’aprenentatge i el servei comunitari, per crear ciutadans crítics, actius i responsables.

En el procés oferirem a tots els participants -professorat, alumnes i centres educatius- les habilitats necessàries per practicar de manera responsable les normes de la convivència en una societat democràtica, assumint les seves responsabilitats com a ciutadanes i ciutadans europeus. Atès que l’alumnat de secundària serà el primer a acabar els estudis i contribuir a la societat en els propers dos anys, la seva preparació és fonamental, no per a un futur llunyà i impredictible, sinó per un present en el que l’adversitat truca constantment les portes de casa nostra.

EL PROJECTE
EL PROJECTE

La demostració de la solidaritat europea, els nostres valors democràtics, la responsabilitat, la perseverança i l’aplicació de tot això en un món digital es veuran servides pels resultats d’aquest projecte.

El professorat desenvoluparà la capacitat d’arribar a l’alumnat i inspirar-lo, fins i tot des de lluny, els estudiants milloraran el seu pensament crític i el seu sentit de la responsabilitat i, a més a més, aprendran les habilitats de gestió de projectes per exercir el voluntariat d’una manera estructurada i significativa.

Les escoles, els pares, les ONG i comunitats locals rebran les eines per cooperar com mai ho havien fet abans. Ara, més que mai, cal un projecte sobre el voluntariat per implementar el canvi.

Finançat per la Unió Europea. Les opinions expressades són només les de l’autor o autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l’EACEA se’n poden fer responsables.

Número de projecte: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087095

EL PROJECTE