Skip to content

Resultats

Plataforma Diaris dels Estudiants

La Plataforma Diaris dels Estudiants ofereix als estudiants l’oportunitat de desenvolupar el seu sentit de ciutadania activa, l’ètica i el pensament crític mitjançant la participació en l’escena del voluntariat local, desenvolupant les seves habilitats digitals per crear contingut audiovisual innovador com podcasts, vídeos i contingut escrit per compartir la seva experiència de voluntariat i així implicar i inspirar els altres. La plataforma és una eina de difusió, un punt de trobada i un testimoni dels beneficis intrínsecs del servei comunitari i una inspiració perquè altres escoles, docents i estudiants segueixin el seu exemple.

RESULTATS
RESULTATS

Formació del professorat

Training of teachers from “Volunteers from School” including its respective Lesson Plans. These trainings constitute an innovative use of digital content and tools, assist digital transformation in participants’ professional profile and their schools, increase their capacity and readiness towards a new digital era in education. It educates teachers on how to motivate their students’ participation in democratic life, social and civic engagement, embrace and practice EU values through volunteering.

Intercanvis escolars per a alumnes

Dins el projecte “Volunteers from School” es realitzen dos intercanvis escolars d’alumnes. El primer té com a objtectiu que l’alumnat aprengui a crear un diari digital, desenvolupant eines digitals, de comunicació i de gestió de projectes, així com a crear un esperit de valors compartits sobre com responsabilitzar-se per contribuir a la millora de la societat mitjançant la implicació personal. El segon intercanvi té com a objectiu compartir, entre els alumnes de diferents centres educatius, les experiències, emocions i lliçons apreses durant la seva implicació a VoterS.

Aquests intercanvis intensificaran la relació circular entre aprenentatge i servei i demostraran com els estudiants que han experimentat i liderat accions de compromís cívic han interioritzat aquest exercici actiu de ciutadania alhora que han adquirit nous coneixements i habilitats.

RESULTATS

Finançat per la Unió Europea. Les opinions expressades són només les de l’autor o autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l’EACEA se’n poden fer responsables.

Número de projecte: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087095

RESULTATS